Ett bättre och effektivare alternativ till massvaccinering

Det slog mig idag att massvaccinering inte borde behövas. Dels är den mycket kostsam, och dels är den ineffektiv när det gäller att skydda. I stället borde man satsa samhällets resurser på att förebygga och bota de mycket få fall som drabbas  av livshotande influensa.

Jag har idag skickat ett meddelande om denna blogg till Socialministern, se http://www.drjaan.net/flu/tillsocmin.htm

Ett bättre och effektivare alternativ till massvaccinering mot influensa

Ett huvudargument för massvaccinering har varit att influensa kan vålla dödlig lunginflammation (pneumoni).

Eftersom en mycket stor majoritet av de influensadrabbade inte löper denna risk, är massvaccinering, ur kostnadseffektivitetssynpunkt, en mycket ineffektiv lösning (risken har tidigare år legat på 0,1-0,2 promille räknat på hela befolkningen men var hundrafalt lägre vid den aktuella epidemin).

Ett annat argument för massvaccinering är att man skyddar samhället för omfattande produktionsbortfall. Men detta argument håller inte.

Det är inte invändningsfritt bevisat att massvaccineringen är verksam. Det finns stora studier som funnit att lika många har drabbats av influensa vare sig de vaccinerats eller ej. Till och med en av USAs främsta vaccinexperter,  Dr Anthony Morris, som tidigare varit chef för amerikanska läkemedelsverkets, FDA:s, vaccinavdelning säger:

”Det finns inga bevis för att ett enda av de utvecklade influensvaccinerna är verksamma i prevention eller lindring av influensa.”.. ”Tillverkarna av dessa vacciner vet att de är värdelösa, men de fortsätter ändå att sälja dem.”

För ytterligare detaljer, se min vebbsida ”Influensavacciners skyddseffekt

Medan de vetenskapliga beläggen för vaccinernas skyddseffekt är svaga finns det goda belägg för att vaccinerna kan ha skadliga och ibland dödliga biverkningar.

Förslag

Det vore, såväl samhällsekonomiskt som ur folkhälsosynpunkt, bättre att fokusera på medel som effektivt kan förhindra uppkomsten av viruslunginflammation och hindra att den blir livshotande. Vissa kliniska iakttagelser och vetenskapliga studier tyder redan på att det kan finnas enkla och effektiva lösningar  i detta avseende.

Det finns vetenskapliga observationer som talar för att fria radikaler spelar en nyckelroll vid uppkomsten av livshotande virusorsakad lunginflammation, se tidigare blogg (för vetenskapliga källor, se referenslistan nederst). Därför är det sannolikt att intensiv antioxidantiabehandling kan mildra eller förhindra ett allvarligt förlopp. Detta stöds såväl av experimentella observationer som kliniska rön, se tex studier på den kraftfulla antioxidanten fläderbärsextrakt som väsentligt förkortade sjukdomstiden. (Tillägg 4 febr, se ”Behandling som kan tänkas rädda svårt influensasjuka ”).

För att tidigt kunna identifiera de troliga högriskfallen vore det värdefullt om ett billigt och tillförlitligt test på oxidativ stress utvecklades.  I kombination med antioxidantiabehandling vid behov, skulle sådan testning, av nämnda forskningsrön att döma, troligen minska risken för allvarliga influensakompliktioner kanske i betydande grad. Dessutom skulle testning+antioxidantiabehandling av fall med oxidativ stress bidra till bättre folkhälsa, inklusive minskad sjukfrånvaro.

Oxidativ stress har nämligen förknippats med många sjukdomar inklusive cancer,  kransartärsjukdom,  svåra neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimer och Parkinson, kronisk värk inklusive ledgångsrheumatism, kroniskt trötthetssyndrom. Dessutom vållar den även många vanliga besvär som kan nedsätta arbetsförmågan, inklusive huvudvärk och muskelvärk, trötthet, koncentrationssvårigheter, ångest, ökad infektionsbenägenhet,  mm.

Det förefaller troligt att man genom en sådan strategi skulle bespara samhället avsevärda belopp, medan det är osäkert om massvaccinering medför någon samhällsekonomisk och folkhälsomässig nytta av betydelse.

Därför vore det samhällsekonomiskt bättre och vetenskapligt sett mer försvarbart att  i stället för att reservera månmiljonbelopp för framtida massvaccinationer, använda pengarna till att utveckla föreslagen strategi.

Ett meddelande om detta har idag skickats till Socialministern, se http://www.drjaan.net/flu/tillsocmin.htm

Annonser

2 svar

  1. Tack! för att du delar med dig av din kunskap. Mycket värdefullt, efter förra årets vaccinkampanj har jag knappast något förtroende kvar för hälsomyndigheterna. Så din, och andra oberoende medicinkunnigas, vägledning är vad man får luta sig mot om nya sjukdomshot uppstår.

    • Tack Stefan! Fick et meil från en svenska som länge varit bosatt i Italien. Hon är häpen över svenskarnas okritiska tro på myndigheterna. Säkert har svenska myndigheter varit pålitliga, men deras agerande i denna affär likaväl som beträffande mobiltelefoner och genteknik har ingett mig misstanken att de internationella storföretagen, lyckats med sin globala strategi att ”trygga marknaden” genom att knyta till sig inflytelserika beslutsfattare och rådgivare på samma sätt som bevisligen skett i WHO.

      Ett litet utdrag ur hennes meil:

      Att befinna sig här utifrån och se hur Sveriges regering agerar , svensk media, och svenskarnas totala tillit till myndigheter som du själv tog upp, har jag upplevt extremt jobbigt. Likaså omöjligheten att försöka kommunicera med anhöriga och vänner, få dem att vänta, stanna upp en stund då frågetecknen och anklagelserna är såpass tunga och allvarliga. Ex. Leif Arnolds anmälan av regeringen. Eller hälso och frihetsadvokaten Jim Turney som väckt åtal i Washington D.C mot FDA för att stoppa influensavaccinerna.. Hur kan man fortsätta med vaccinationen??

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: