Varför kan unga och friska få livshotande svininfluensa?

Kan orsaken vara anhopning av fria radikaler pga brist på antioxidantia?

Det kan te sig märkligt att unga, friska människor drabbats av livshotande H1N1-infektion, även om det varit mycket sällsynt. Detta skulle kunna förklaras av att de i själva verket inte var så friska som det såg ut, utan var i ett högrisktillstånd på grund överskott på kemiskt aggressiva fria radikaler, såkallad oxidativ stress.

Djurförsök har visat att en massiv bildning av vävnadssnedbrytande fria syreradikaler uppkommer vid svår lunginflammation vållad av influensa. Dessa vållar en kraftig skada på lungvävnaden, vilket medför kraftig minskning av syreupptagningen såsom fallet varit vid svår H1N1-influensa (Akaike 2001, Akaike 2003, Hennet 1992 – se referenser). Akaike har utrett denna mekanism i i detalj (Akaike 1998). I värsta fall inträffar lungsvikt som kan leda till döden.  Professor Takaaki Akaike skriver:

In fact, the pathogenesis of influenza virus can be attributed to the cytotoxic effect of oxygen radicals such as superoxide anion.

[Översättning:] Den sjukdomsframkallande effekten av influensaviruset kan i själva verket tillskrivas den celltoxiska effekten av [fria] syreradikaler såsom superoxid-anjonen.

(Superoxid-anjonen är den kraftfullaste av alla fria radikaler)

Källa: Akaike, T., et al, 2003 (se referenslistan nederst)

Lazrak et al (2009) har nyligen funnit, att såkallat M2-protein svarar för lungksadan vid influensa. Man fann att proteinets effekt förmedlades av fria radikaler och kunde visa att antioxidanter kunde förhindra lungskadan vållad av influensa.

Oxidativ stress sannolik orsak till att till synes friska kan drabbas av lungsvikt

Detta är tänkbart dels på grund av att det inte är osannolikt att skyddet mot fria radikaler kan vara nedsatt även hos friska och unga personer och dels på grund av att flera faktorer kan medföra överskott av fria radikaler och därmed utlösa oxidativ stress. Vid detta tillstånd konsumeras befintliga antioxidanter och man är därmed mycket illa ställd om man samtidigt drabbas av influensa och den massiv bildning av fria radikaler den vållar i luftvägar och lungor.

Låt mig förklara närmare:

Kroppen behöver livsnödvändiga antioxidativa vitaminer, inklusive C-vitamin (minst 400-500 mg om dagen, men enligt vissa experter kan man behöva gramdoser, möjligen i kombinatin med rutin och andra ämnen som normalt samverkar med c-vitamin i naturen),  E-vitamin (enligt de senaste rönen inte enbart alfa-tokoferol, utan en kombination av flera tokoferoler och tokotrienoler – tex i vetegroddolja), och A-vitamin eller dess förstadtium beta-karoten. Selen, som jordarna i Sverige är fattiga på, är också viktig. Det finns många fler nyttiga antioxidanter

Kroppen har en förmåga att producera ämnen som neutraliserar fria radikaler i ganska god utsträckning. För detta ändamål har vi bland annat olika antioxidativa enzymer. Bland dessa är enzymet glutationperoxidas (GPx) ett av de viktigaste. Men även bland annat urinsyra (som vållar gikt vid överskott) har en antioxidativ effekt.

För att dessa enzymer skall fungera behövs vissa mineraler, bland annat Selen (för GPx), zink,  mangan, koppar  mfl. Jod är en verksam antioxidant och vissa iakttagelser tyder på att jodbrist är vanligare än man tidigare trott (dvs jodbehovet kan vara högre än gällande normer, se Miller, D i referenslistan nederst).

Tillförseln av antioxidativa vitaminer är inte alltid tillräcklig i vår moderna kosthållning. Likaså kan det uppstå brist på nödvändiga mineraler och spårämnen, i synnerhet Selen pga de svenska jordarna är selenfattiga. Vissa studier tyder på att vårt behov av jod kan vara större än vad de flesta tillgodogör sig genom maten.

Vid överskott på fria radikaler behöver vi vara väl försedda med sagda vitaminer, antioxidant-mineraler och antioxidantiarika ämnen i kosten behövs för att kunna neutralisera de fria radikalerna.

Vårt moderna liv kan medföra oxidativ stress av flera skäl:

 • Luftföroreningar, i synnerhet ultrasmå sotpartiklar från bilavgaser innehåller avsevärda mängder med fria radikaler
 • Cigarettrök är en betydande källa till fria radikaler
 • Alkohol ger upphov till avsevärda mängder fria radikaler.
 • Moderna kostvanor medför inte sällan för lågt intag av antioxidantiarik kost inklusive grönsaker, frukter och bär.
 • Vitt socker (glukos) i sötsaker, kakor, etc ger upphov till stora mängder med fria radikaler.
 • Klorerat vatten. Klor i dricksvatten och dusch genererar fria radikaler. I synnerhet duschning medför ett betydande upptag av klor genom hud och lungor (kan elimineras med duschfilter).
 • Sport medför risk för oxidativ stress, särskilt om man inte är vältränad. Träning ökar kroppens antioxidativa förmåga men intensiv fysisk träning vållar oxidativ stress även om man är vältränad.
 • Stress medför en betydande bildning av fria radikaler.

Det är därför inte osannolikt att en del till synes friska, unga människor ibland kan vara utsatta för höggradig oxidativ stress. Om de samtidigt har ett bristfälligt intag av antioxidantia inklusive antioxidantia-mineraler kan de inte skydda sig mot det kraftiga överskott av fria radikaler som visat sig skada lungvävnaden vid influensa.

Detta skulle kunna förklara varför unga, till synes friska, kunnat drabbas av den svåra och ibland dödliga lungsvikt som förekommit i sällsynta fall vid H1N1. Eftersom oxidativ stress inte alltid ger påtagliga sjukdomssymptom (men väl diverse obehag som trötthet, ångest-oro, koncentrationsvårigheter, ospecifik värk, migrän o annan huvudvärk mm), kan dessa ha klassats som friska, medan de egentligen var i ett högrisktillstånd för dödlig viruspneumoni. Det vore intressant att analysera dödsfallen ur denna synvinkel.

Eftersom viruspneumoni är den huvudsakliga faran med influensa, vore  i såfall bekämpning av oxidativ stress den viktigaste åtgärden när det gäller att förebygga och behandla allvarliga komplikationer av influensa. I nästa blogg beskrivs ett exempel på hur intensiv bekämpning av oxidativ stress räddade en person med svår lungsvikt, se ”C-vitaminbehandling vände tillståndet hos svårt lungsjuk”.

Referenser

Tillägg – Oxidativ stress förekommer vid flera andra allvarliga virussjukdomar

Det slog mig att kanske fria radikaler kunde vara orsak till lungdestruktionen vid den inte sällan dödliga tropiska virusinfektionen Dengue. Fann en studie som tyder på detta:

Gil LMartínez GTápanes R, et al, ”Oxidative stress in adult dengue patients” Am J Trop Med Hyg. 2004 Nov;71(5):652-7.  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15569800?dopt=AbstractPlus

Vid en preliminär genomgång har jag funnit att även en del andra virusinfektioner är förknippade med betydande bildning fria radikaler inklusive HIV och Respiratory Syncytial Virus (som ibland vållar spädbarnsdöd). Forskningen tycks ännu vara i sin linda, men kanske är detta en fundamental mekanism för vävnadsskador vid virusinfektioner.

Har nyligen funnit refernser som tyder på att oxidativ stress uppstår vid olika virusinfektioner. Bland annat följande:

 1. Schwarz KB. Oxidative stress during viral infection: a review. Free Radic Biol Med. 1996;21(5):641-9.
 2. Beck MA, Handy J, Levander OA. The role of oxidative stress in viral infections. Ann N Y Acad Sci. 2000;917:906-12.
 3. Li, Wei, Ph.D., Nutritionally-induced oxidative stress and viral infection. The University of North Carolina at Chapel Hill,  2006 (doktorsavhandling).

Slutsats

Detta tyder på att det kan vara berättigat med intensiv högdosbehandling med vitamin C vid livshotande viroser i synnerhet som postiva resultat uppnåtts och högdosbehandling är oskadlig, se Behandling som kan tänkas rädda svårt influensasjuka

Annonser

2 svar

 1. Det här är mycket intressant !
  Läste också vad du skrivit om svininfluensan och vaccinet.
  Jag är själv väldigt skeptisk till detta vaccin, och har inte vaccinerat vare sig mig eller min dotter, som tillhör riskgruppen, eftersom hon har diabetes.
  Min värk kan alltså inte heller härröras till detta vaccin, vilket jag säkert hade funderat på annars.

  • Om du vaccinerat dig, kan det inte uteslutas att det kan ha ökat risken för muskelbesvär. Det är bevisat att skvalen som ingår i vaccinet kan vålla såkallade autoimmuna reaktioner, som innebär att det bildas antikroppar mot de egna vävnaderna. Muskelvärk kan vållas av sådana autoimmuna reaktioner.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: