Smittskyddsinstitutets H1N1-strategi har svag vetenskaplig underbyggnad

Felaktig prognos och ogrundade farhågor

I våras skrämde smittskyddsinstutet svenska folket med att H1N1 skulle vara mycket smittsam, och skulle kunna lamslå samhället, se t.ex. uttalande av generaldirektör Johan Carlson i TV. Media hakade ivrigt på, se tex Karin Bojs i DN:  ”Alla måste förbereda sig omedelbart”.

Annika Linde, statsepidemiolog vid smittskyddsinstitutet medger nu i DN-intervju att infektionen varit mild och är överraskad över att smittspridningen minskat markant. Hon medger att detta inte har med vaccineringen att göra, eftersom samma inträffat i länder där få eller inga vaccinerats.

En studie i USA har funnit att endast i 10% av fallen har fler än i en familjen smittats (se CDC-report). Detta anses tyda på att påståendena om influensans stora smittsamhet kan ha varit överdrivna.

Dessutom är det nu helt klart att H1N1 är en av de mildaste influensorna i historien med omkr 50 ggr lägre dödlighet än de mildaste tidigare influensorna. Att influensan var mild framstod redan på ett tidigt stadium (sommaren 2009).

Tvivelaktig strategi – vaccineringen borde stoppas

Dr Linde är nu bekymrad över att Smittskyddsinstitutets mål att vaccinera 80% av befolkningen inte kan uppnås.

Men sjukdomen är mild och betydligt ofarligare än vanlig influensa.  Just av den anledningen vore det  en klokare strategi att genast stoppa vaccineringen så att så många som möjligt kan smittas.

Det är nämligen vetenskapligt fastställt att naturlig infektion ger betydligt effektivare ”vaccination” än sprutor. Medan en infektion ofta ger livslång skyddseffekt mot influensor av samma typ, är skyddseffekten av ett vaccin kortvarig i den mån den existerar överhuvudtaget.

Visserligen är skyddseffekten av en naturlig infektion inte fullständig eftersom influensaviruset muterar, men erfarenheten visar att den brukar medföra mindre risk att bli smittad eller att man får en mildare infektion.

Det finns en påtaglig risk att en massvaccineringen mot svininfluensan orsakar större skada än nytta. Om viruset muterar och utvecklas till att bli farligare kommer sannolikt vår befolkning att ha en sämre motståndskraft mot nya varianter än om vi inte hade massvaccinerats.” 

Ann-Cathrin Engwall, doktor i molekylär cellbiologi.

Den aktuella typen av influensa förekom tills på 70-talet för att sedan försvinna. Detta anses vara orsaken till att så få äldre blivit svårt sjuka, medan allvarliga infektioner förekommit huvudsakligen hos yngre.

Troligen är fri-radikalöverbelastning (oxidativ stress) också vanligare hos yngre.  I bloggen ”Hypotes varför friska människor kan avlida i influensa” förklarar jag varför överskott på vävnadsskadande fria radikaler kan tänkas förklara de svåra sjukdosmfallen.  Unga  äter troligen oftare ”modern” industriellt halvt färdiglagad mat, som både kan vara fattigare på antioxidanter och innehålla större mängder fria radikaler. Dessutom är i allmänhet den yngre generationen i en livsfas som ökar risken för friradikalöverbelastning, inklusive högre stressnivå pga intensivare arbete, mer påfrestande familjeliv (sömnbrist pga frekvent sjuka småbarn etc) och inte sällan intensiv träningsaktivitet. I så fall torde antioxidantiabehandling och inte vaccinering vara den adekvata lösningen i dessa fall i synnerhet som vaccinering har en tvivelaktig skyddseffekt, se nedan.

Massvaccinering är inte försvarbar

Överhuvudtaget har Smittskyddsinstutets massvaccineringskampanj för svag vetenskaplig underbyggnad för att vara berättigad.

För det första är det inte vetenskapligt bevisat att H1N1-vaccinet har någon skyddseffekt och för det andra är beläggen för att tidigare influensavacciner haft verksam skyddseffekt mycket svaga, se min blogg ”Ett bättre och effektivare alternativ..”.

Däremot är de vetenskapligt beläggen starka för att massvaccinering mot influensa medför att ett betydande antal personer får biverkningar som i allvarliga fall kan vara livslånga eller livshotande. I Sverige har hittills 3000 fall anmälts och minst ett dödsfall, samt ett fall i den svåra neurologiska sjukdomen Guillain-Barrés syndrom. Däremot har knappt 300 behövt sjukhusvård för influensan.

Slutsats

Om man vill öka befolkningens immunitet mot H1N1-virus i framtiden vore den effektivaste strategin att stoppa massvaccineringen (även om det är osäkert om den har en skyddseffekt).

Genom att låta infektionen sköta immunitetsutvecklingen skulle man uppnå ett säkrare och avsevärt mer varaktigt skydd hos befolningen mot framtida H1N1-varianter.

Eftersom expertisen finner anleding att befara att framtida H1N1 influensor inte blir lika milda och kanske till och med farliga, skulle en naturlig ”vaccinering” genom infektion troligen rädda betydligt fler liv på sikt än den nuvarande massvaccineringen.


Annonser

Ett svar

  1. […] Smittskyddsinstitutets H1N1-strategi har svag vetenskaplig underbyggnad […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: